Cách thức áp dụng TOGAF để phát triển, quản lý và vận hành Kiến trúc hướng dịch vụ (SOA)

Khi môi trường nghiệp vụ, các ứng dụng hiện tại và các giao diện web ngày càng trở nên phức tạp, những thách thức mà các tổ chức phải đối mặt sẽ chuyển từ hiệu quả và tự động hóa sang quản lý và sự nhanh nhạy của tổ chức...

SOA với phát triển Chính phủ điện tử trên thế giới và tại Việt Nam

Hiện tại, Kiến trúc hướng dịch vụ (Service Oriented Architecture-SOA) là một thuật ngữ được sử dụng phổ biến trong lĩnh vực công nghệ thông tin (CNTT), tuy nhiên, chưa có một định nghĩa thống nhất về SOA...

Một số kinh nghiệm tốt về thiết kế lược đồ XML phục vụ xây dựng mô hình dữ liệu mức vật lý trong cấu trúc dữ liệu trao đổi

Việc triển khai kết nối các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu vào cơ sở dữ liệu quốc gia để truy nhập, trao đổi và chia sẻ dữ liệu cần có quy định các yêu cầu kỹ thuật về cấu trúc của các thông điệp dữ liệu được trao đổi giữa cơ sở dữ liệu quốc gia và các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu có kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia (gọi tắt là cấu trúc dữ liệu trao đổi)...

Tìm hiểu tham gia điện tử trong giai đoạn đầu của phát triển Chính phủ điện tử

Từ năm 2001, theo định kỳ, Vụ các vấn đề kinh tế và xã hội của Liên hợp quốc (UNDESA) đã tiến hành khảo sát, đánh giá và công bố Báo cáo khảo sát Chính phủ điện tử tại các nước thành viên của Liên hợp quốc...

Tìm hiểu về tiêu chuẩn biểu mẫu, tài liệu điện tử trong cung cấp dịch vụ công trực tuyến của Cục Thống kê Úc

Tiếp theo nội dung nghiên cứu về khái niệm và phân loại biểu mẫu điện tử trong dịch vụ công trực tuyến tại bài "Kinh nghiệm quốc tế về xây dựng biểu mẫu, tài liệu điện tử trong cung cấp dịch vụ công trực tuyến: Khái niệm và phân loại biểu mẫu điện tử", "Kinh nghiệm về hướng dẫn thiết kế biểu mẫu trong cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho các cơ quan nhà nước của Bang Dakota - Ấn Độ",...

Kinh nghiệm về hướng dẫn thiết kế biểu mẫu trong cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho các cơ quan nhà nước của Bang Dakota - Ấn Độ

Tiếp theo nội dung nghiên cứu về khái niệm và phân loại biểu mẫu điện tử trong dịch vụ công trực tuyến tại bài "Kinh nghiệm quốc tế về xây dựng biểu mẫu, tài liệu điện tử trong cung cấp dịch vụ công trực tuyến: Khái niệm và phân loại biểu mẫu điện tử",...

Kinh nghiệm quốc tế về xây dựng biểu mẫu, tài liệu điện tử trong cung cấp dịch vụ công trực tuyến: Khái niệm và phân loại biểu mẫu điện tử

Ngày nay, sự phát triển như vũ bão của công nghệ thông tin và truyền thông đã tác động ngày một sâu rộng đến đời sống xã hội, làm biến đổi sâu sắc cách thức làm việc của các cơ quan nhà nước, của doanh nghiệp và cả người dân...

Tối ưu hóa tìm kiếm để nâng cao khả năng truy cập tới thông tin, dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước

Trong những năm gần đây, sự phát triển mạnh mẽ của Internet và các Trang/Cổng thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước đã góp phần quan trọng vào việc chuyển tải những nguồn tài nguyên thông tin giữa các cơ quan nhà nước và xã hội, góp phần nâng cao hiệu quả hệ thống kinh tế, xã hội, nâng cao đời sống vật chất - tinh thần của người dân và đẩy nhanh tiến trình hội nhập của Việt Nam với thế giới...

Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Chuyển đổi số quốc gia?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 44
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 44
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 19817932