Xây dựng Kiến trúc tổng thể: Lựa chọn Khung Kiến trúc để xây dựng Kiến trúc tổng thể

Trong quá trình xây dựng Kiến trúc tổng thể, sau khi đã xác định rõ mục đích Kiến trúc và đề ra các yêu cầu nghiệp vụ tiếp theo tổ chức cần xác định và lựa chọn Khung Kiến trúc phù hợp để xây dựng Kiến trúc tổng thể của tổ chức mình.

Một số định hướng về liên thông trong chính phủ điện tử Việt Nam được rút ra từ kinh nghiệm của một số nước trên thế giới

Việc kết nối các hệ thống thông tin của các cơ quan nhà nước với các đơn vị khác tùy theo yêu cầu cụ thể mà sẽ có những hình thức phù hợp theo quy mô, cấp kết nối. Các kết nối này gồm hình thức trực tiếp, kết nối qua nền tảng chia sẻ, tích hợp của Bộ/Tỉnh hoặc kết nối qua hệ thống kết nối, liên thông các hệ thống thông tin ở Trung ương và địa phương. Nhằm mục đích tuyên truyền nền tảng kết nối, tích hợp chia sẻ địa phương LGSP, tạo ra một môi trường công nghệ thông tin thống nhất, thì một trong những yếu tố quan trọng quyết định sự thành công của Chính phủ điện tử là yếu tố liên thông. Liên thông là nền tảng để xây dựng Chính phủ điện tử theo Khung kiến trúc chuẩn được ban hành tại văn bản số 1178/BTTTT-THH ngày 21/4/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Cơ sở dữ liệu đăng ký công dân quốc gia của Vương quốc Bỉ - Một kinh nghiệm cho Việt Nam xây dựng CSDLQG về dân cư.

Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là một CSDL quan trọng được nhiều nước tập trung xây dựng. Vương quốc Bỉ là một quốc gia đã xây dựng được CSDLQG về dân cư hay còn gọi là CSDL đăng ký công dân quốc gia từ lâu và đã góp phần tích cực vào quản lý dân cư của Vương quốc Bỉ.

Cơ sở dữ liệu đăng ký công dân quốc gia của Vương quốc Bỉ - Một kinh nghiệm cho Việt Nam xây dựng CSDLQG về dân cư.

Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là một CSDL quan trọng được nhiều nước tập trung xây dựng. Vương quốc Bỉ là một quốc gia đã xây dựng được CSDLQG về dân cư hay còn gọi là CSDL đăng ký công dân quốc gia từ lâu và đã góp phần tích cực vào quản lý dân cư của Vương quốc Bỉ.

Phương pháp đánh giá tiềm năng và lợi ích của các dự án y tế điện tử

Trong bài viết này tôi xin giới thiệu sơ bộ về phương pháp đánh giá tiềm năng và lợi ích của các dự án y tế khi ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) hỗ trợ hệ thống y tế khu vực công (public sector health) trong việc phát triển. Bài viết có đề cập đến một loạt các lợi ích tiềm năng cho những người đang quan tâm đến việc phát triển hệ thống thông tin về sức khoẻ trong chiến lược phát triển chính phủ điện tử cũng như cung cấp các giải pháp cho các vấn đề này. Những giải pháp này đã được phát triển và nghiên cứu thông qua sự kết hợp của các nghiên cứu tại IDPM (Viện nghiên cứu phát triển chính sách và quản lý của đại học Manchester, Anh), cùng các viện nghiên cứu tại địa phương, các cuộc thảo luận của các chuyên gia. Ngoài ra, trong bài này cũng tổng hợp một số phương pháp giúp cho việc đánh giá tiềm năng của các dự án y tế điện tử nếu quý vị độc giá có ý định triển khai trong tương lai.

Chia sẻ thông tin để có những dịch vụ công tốt hơn - Kinh nghiệm chính phủ điện tử của Hàn Quốc

Thông tin được sử dụng ở tất cả các cấp chính quyền để thực hiện các dịch vụ công. Thu nhập, xử lý, chia sẻ thông tin rất cần thiết để hỗ trợ các chương trình và cung cấp các dịch vụ. Trong bối cảnh như vậy, việc xử lý, quản lý và chia sẻ thông tin có hiệu quả là một thách thức đối với mọi Chính phủ. Chia sẻ thông tin, đặc biệt đã hướng các Chính phủ đi vào hành động cung cấp các dịch vụ đồng bộ một cách kịp thời và hiệu quả giữa các tổ chức, trong khi vẫn bảo vệ được sự an ninh và tính riêng tư.

Kinh nghiệm triển khai văn phòng điện tử ở Mantralaya, Mumbai, Ấn Độ

Ngày 21/5/2012, một trận hỏa hoạn không lường trước đã xảy ra tại Mantralaya, Mumbai, Ấn độ đã thiêu cháy tất cả các tài liệu của 18 phòng ban trong cơ quan nhà nước. Đây là một sự kiện đã ảnh hưởng lớn đến chính quyền Mantralaya quyết định ứng dụng công nghệ thông tin sâu rộng bằng việc quyết tâm triển khai xây dựng văn phòng điện tử. Sau sự kiện này, chính quyền Mantralaya đã quyết định số hóa toàn bộ các hồ sơ tài liệu từ năm 2009 trở đi và đến tháng 6/2012, quyết định đã được thực hiện di chuyển các hồ sơ này vào lưu trữ trong hệ thống quản lý hồ sơ điện tử.

Triển khai chính phủ điện tử trong các nước thuộc khối phát triển và hợp tác kinh tế - Kinh nghiệm và thách thức

Giới thiệu: chính phủ điện tử trong các nước thuộc khối phát triển và hợp tác kinh tế OECD

Kinh nghiệm phát triển hệ thống thông tin sức khoẻ (e-Health) tại ở Ấn Độ

Năm 2001, Chính quyền ở Andhra Pradesh, Ấn Độ đã phối hợp với trường Đại học Oslo, Na Uy đã giới thiệu một hệ thống thông tin mới để hỗ trợ cho việc cải cách ngành y tế ở cấp quận/huyện. Đây là một dự án quan trọng trong việc phát triển Chính phủ điện tử nói chung và ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực chăm sóc sức khoẻ nói riêng, trong bài viết này chúng ta cùng tìm hiểu kinh nghiệm của Ấn độ trong việc triển khai hệ thống e-Health (hệ thống thông tin y tế cấp huyện) tại cấp quận/huyện ở Ấn độ

Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Tin học hóa?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 125
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 125
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 16553244