Tiêu chuẩn Network Time Protocol version 4

Giao thức đồng bộ thời gian mạng - Network Time Protocol (NTP) là một giao thức để đồng bộ đồng hồ của các hệ thống máy tính thông qua mạng dữ liệu chuyển mạch gói với độ trễ biến đổi. Giao thức này được thiết kế để tránh ảnh hưởng của độ trễ biến đổi bằng cách sử dụng bộ đệm jitter...

Tiêu chuẩn MPEG-4

Moving Picture Experts Group - 4 (MPEG - 4 viết tắt của Nhóm chuyên gia mã hóa hình ảnh chuyển động, là tên được đặt cho một họ các tiêu chuẩn quốc tế được sử dụng để mã hóa thông tin nghe nhìn ở định dạng nén kỹ thuật số). Nhóm tiêu chuẩn MPEG bao gồm MPEG-1, MPEG-2 và MPEG-4, được biết đến với tên chính thức là ISO/IEC-11172, ISO/IEC-13818 và ISO/IEC-14496...

Tiêu chuẩn UML 2.5

Ngôn ngữ mô hình hóa thống nhất (Unified Modeling Language, viết tắt thành UML) là ngôn ngữ mô hình hóa hình ảnh tiêu chuẩn được sử dụng để mô hình hóa nghiệp vụ và các quy trình tương tự, phân tích, thiết kế và triển khai các hệ thống dựa trên phần mềm. UML là ngôn ngữ phổ biến cho các nhà phân tích nghiệp vụ, kiến trúc sư và nhà phát triển phần mềm. UML được sử dụng để mô tả, chỉ định, thiết kế và ghi lại các quy trình nghiệp vụ hiện tại hoặc mới, cấu trúc và hành vi của các sản phẩm của hệ thống phần mềm...

Tiêu chuẩn RSA Crytography Standard version 2.2 (PKCS #1 v2.2)

Cùng với sự phát triển của Internet, dịch vụ ứng dụng chữ ký số cũng ngày càng được sử dụng rộng rãi. Chính vì vậy, hiện nay trên thế giới đã có hơn 50 quốc gia ban hành Luật về chữ ký số...

Tiêu chuẩn OpenPGP

OpenPGP là một giao thức không độc quyền để mã hóa giao tiếp email bằng mật mã khóa công khai. Nó dựa trên phần mềm PGP (Pretty Good Privacy) ban đầu. Giao thức OpenPGP xác định các định dạng chuẩn cho tin nhắn, chữ ký và chứng chỉ được mã hóa để trao đổi khóa chung...

Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Chuyển đổi số quốc gia?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 55
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 55
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 19816959