Tiêu chuẩn RSA-KEM

Thuật toán RSA được Ron Rivest, Adi Shamir và Len Adleman mô tả lần đầu tiên vào năm 1977 tại Học viện Công nghệ Massachusetts (MIT). Tên của thuật toán lấy từ 3 chữ cái đầu của tên 3 tác giả...

Tiêu chuẩn IMAPS

IMAP (Giao thức truy cập thư Internet) là một giao thức chuẩn được sử dụng bởi ứng dụng email để truy cập email được lưu trữ trên máy chủ thư từ xa. Các ứng dụng email khách sử dụng IMAP có thể sử dụng cổng 143 để thiết lập kết nối không bảo mật hoặc cổng 993 nếu họ yêu cầu kết nối an toàn qua IMAP qua SSL (IMAPS)...

Tiêu chuẩn Lược đồ XML 1.1 (eXtensible Markup Language Schema 1.1 – XSD 1.1)

Lược đồ XML 1.0 ban đầu được xuất bản vào năm 2001, với phiên bản thứ hai sau năm 2004 để sửa một số lượng lớn lỗi. Lược đồ XML 1.1 đã trở thành Khuyến nghị của tổ chức W3C vào ngày 05 tháng 4 năm 2012. Lược đồ XML 1.1 được cung cấp để sử dụng bởi các thành viên W3C và công chúng...

Tiêu chuẩn Cascading Style Sheets Language Level 3 (CSS3)

Tập tin định kiểu theo tầng - Cascading Style Sheets, hay còn gọi tắt là CSS, được dùng để miêu tả cách trình bày các tài liệu viết bằng ngôn ngữ HTML và XHTML. Ngoài ra ngôn ngữ định kiểu theo tầng cũng có thể dùng cho XML, SVG, XUL...

Tiêu chuẩn SFTP

Giao thức truyền tập tin dùng trình bao bảo mật (SSH file transfer protocol - SFTP), một giao thức chạy trên nền của SSH (Secure SHell - trình bao bảo mật). "FTP trên nền của SSH" ám chỉ đến một kỹ thuật "đào hầm" cho một phiên giao dịch dùng giao thức FTP bình thường, thông qua một kết nối dùng giao thức SSH...

Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Chuyển đổi số quốc gia?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 142
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 142
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 19816730