Tiêu chuẩn Elliptic Curve Cryptography (ECC).

Mật mã đường cong Elliptic (ECC) là một trong những loại mật mã mạnh nhất hiện nay. Tại nhiều công ty tại Mỹ, như CloudFlare, đã sử dụng rộng rãi ECC để bảo mật mọi thứ từ các kết nối HTTPS của khách hàng đến cách thức chuyển dữ liệu giữa các trung tâm dữ liệu của họ...

Tiêu chuẩn Web Services Security: SOAP Message Security 1.1

Ngày nay, cùng với sự phát triển của Internet, Web Service cũng trở thành một kỹ thuật dùng để liên kết và tương tác giữa các ứng dụng trên các máy tính khác nhau thông qua môi trường Internet...

Tiêu chuẩn SHA-2

SHA (Secure Hash Algorithm – thuật giải băm an toàn) là năm thuật giải được chấp nhận bởi FIPS (Federal Information Processing Standard – Tổ chức tiêu chuẩn xử lý thông tin liên bang) dùng để chuyển một đoạn dữ liệu nhất định thành một đoạn dữ liệu có chiều dài không đổi với tỉ lệ sai khác cao...

Tiêu chuẩn ECDSA

Chữ ký số đảm bảo tính xác thực của người ký. Bất kỳ thay đổi nào trong các tài liệu sau khi nó đã được ký là vô hiệu, do đó nó bảo vệ, chống lại sự giả mạo chữ ký và thông tin giả mạo...

Tiêu chuẩn ECDHE

ECDHE là viết tắt của Elliptic Curve Diffie Hellman Ephemeral và là một cơ chế trao đổi khóa dựa trên đường cong Elliptic. Một giao thức thỏa thuận khóa, cung cấp cho hai bên với cặp khóa công khai để thiết lập bí mật được chia sẻ (được sử dụng trực tiếp như một khóa) một cách an toàn trên kênh công khai...

Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Chuyển đổi số quốc gia?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 50
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 50
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 19816801