Tiêu chuẩn khóa xác định thư điện tử cho miền (DKIM)

Thư điện tử một trong những phát kiến được sử dụng phổ biến và rộng khắp trên toàn thế giới. Song song với sự phát triển của thư điện tử là sự phát triển của các dịch vụ quảng cáo, truyền thông, marketing và cả những nguy cơ tấn công từ internet.

Tiêu chuẩn bảo mật thời gian mạng cho giao thức thời gian mạng

Giao thức thời gian mạng hay giao thức đồng bộ thời gian mạng (Network Time Protocol - NTP) là một giao thức thông qua mạng dữ liệu chuyển mạch với độ trễ khác nhau để đồng bộ đồng hồ của các hệ thống máy tính.

Giao thức truy cập dữ liệu đăng ký (RDAP)

Giao thức truy cập dữ liệu đăng ký (Registration Data Access Protocol - RDAP) là một giao thức truyền thông mạng máy tính được chuẩn hóa sau những phát triển thử nghiệm và thảo luận kỹ lưỡng vào năm 2015 bởi nhóm làm việc tại Lực lượng Đặc nhiệm Kỹ thuật Internet (IETF). Đây là giao thức kế thừa của giao thức WHOIS, được sử dụng để tra cứu dữ liệu đăng ký có liên quan từ các tài nguyên Internet như tên miền, địa chỉ IP và số hệ thống tự động quản trị.

Giao thức theo dõi phát trực tuyến trên mạng P2P (PPSTP)

Mạng P2P (peer-to-peer) được triển khai nhằm phân phối lại các luồng video trong thời gian thực; các luồng video được phân phối thường là các kênh truyền hình từ khắp nơi trên thế giới nhưng cũng có thể đến từ các nguồn khác.

Giao thức Môi trường quản lý chứng chỉ tự động (ACME)

Ngày nay, việc cấp chứng chỉ xác thực do các tổ chức phát hành chứng thực (CA) đã vô cùng phổ biến bởi tính thiết yếu và phổ thông đối với định danh, xác thực. Tuy nhiên, Con người vẫn có thể can thiệp vào một khâu trong quá trình xử lý của hệ thống cấp khóa mặc dù quá trình này có thể tự động. Trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 đi đầu với xu hướng tự động hóa, con người tư duy làm chủ máy móc tự động vận hành, cần thiết xây dựng những hệ thống, cơ sở hạ tầng khóa tự động, bảo mật, tức thời.

Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Chuyển đổi số quốc gia?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 25
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 25
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 19816768