Cập nhật danh mục, tiến độ triển khai các HTTT quy mô và phạm vi từ Trung ương đến địa phương

Căn cứ quy định tại Thông tư số 25/2014/TT-BTTTT ngày 30/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về triển khai các hệ thống thông tin có quy mô và phạm vi từ Trung ương đến địa phương, Bộ Thông tin và Truyền thông trân trọng đề nghị Quý Cơ quan cập nhật danh mục, tình hình triển khai các hệ thống thông tin có quy mô và phạm vi triển khai từ Trung ương đến địa phương (sau đây gọi là các Hệ thống thông tin), cụ thể như sau:

Bộ Thông tin và Truyền thông: hướng dẫn tổ chức công tác thi đua và khen thưởng trong lĩnh vực ứng dụng CNTT năm 2019

Ngày 16 tháng 9 năm 2019, Bộ Thông tin và Truyền thông có công văn số 3127/BTTTT-THH hướng dẫn tổ chức công tác thi đua và khen thưởng trong lĩnh vực ứng dụng CNTT năm 2019.

Cục Tin học hóa: Thông báo gia hạn thời gian nhận hồ sơ tuyển dụng công chức năm 2019

Ngày 04/4/2019, Cục Tin học hóa đã đăng thông báo tuyển dụng 05 chỉ tiêu công chức ngạch chuyên viên vào 04 vị trí việc làm, gồm các vị trí cụ thể như sau:

Cục Tin học hóa: Thông báo tuyển dụng công chức năm 2019

Căn cứ Công văn số 808/BTTTT-TCCB ngày 22/3/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc tổ chức tuyển dụng công chức của Cục Tin học hóa năm 2019, Cục Tin học hóa thông báo thi tuyển 05 chỉ tiêu công chức ngạch chuyên viên năm 2019, cụ thể như sau:

Khảo sát về việc cung cấp và sử dụng dịch vụ công trực tuyến

Ngày 10/8/2018, Cục Tin học hóa – Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành công văn số 492/THH-TTHTQT gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc hoàn thiện phiếu khảo sát xây dựng Đề án “Nâng cao hiệu quả sử dụng dịch vụ công trực tuyến tại Việt Nam”

Bộ Thông tin và Truyền thông: Yêu cầu báo cáo số liệu về phát triển Chính phủ điện tử quý III/2018 (CV 2598/BTTTT-THH ngày 08/8/2018)

Tại Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2017, Chính phủ đã giao Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện “Hàng quý, hàng năm có báo cáo chuyên đề về tình hình, kết quả cải thiện các chỉ số, chỉ tiêu về Chính phủ điện tử gửi Văn phòng Chính phủ và Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo Chính phủ tại phiên họp Chính phủ thường kỳ cuối quý, cuối năm”...
Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Tin học hóa?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 51
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 51
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 17155704