Xem với cỡ chữ  

Quyết định, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ 897/CT-TTg Chính phủ: Về việc tăng cường triển khai các hoạt động đảm bảo an toàn thông tin số


897/CT-TTg
10/06/2011
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng

Về việc tăng cường triển khai các hoạt động đảm bảo an toàn thông tin số

Chính phủ
Quyết định, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ
An toàn thông tin

: 14EA6DD18ECD4275A985904C639A9A8C.docx

:


Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Chuyển đổi số quốc gia?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 43
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 43
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 19280021