Xem với cỡ chữ  

Pháp lệnh - Luật 86/2015/QH13 Quốc hội: Luật An toàn thông tin mạng


86/2015/QH13
19/11/2015
Nguyễn Sinh Hùng - Chủ tịch Quốc hội

Luật An toàn thông tin mạng

Quốc hội
Pháp lệnh - Luật
Quản lý đầu tư CNTT, An toàn thông tin

: 49FC2D65A4DC4F14BDA085B8FE774305.pdf

:


Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Chuyển đổi số quốc gia?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 51
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 51
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 19818008