Xem với cỡ chữ  

Quyết định, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ 80/2014/QĐ-TTg Cục tin học hóa: Quy định thí điểm về thuê dịch vụ công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước


80/2014/QĐ-TTg
30/12/2014
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng

Quy định thí điểm về thuê dịch vụ công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước

Cục tin học hóa
Quyết định, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ
Ứng dụng công nghệ thông tin

: 94F29F2101EA4196AC09891D9EB9B6C8.pdf

:


Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Chuyển đổi số quốc gia?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 64
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 64
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 19858154