Xem với cỡ chữ  

Quyết định, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ 63/QĐ-TTg Thủ tướng: Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển an toàn thông tin số Quốc gia đến năm 2020


63/QĐ-TTg
13/01/2010
Nguyễn Tấn Dũng

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển an toàn thông tin số Quốc gia đến năm 2020

Thủ tướng
Quyết định, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ
An toàn thông tin

: C324994A315A4A07A62EB287BEED1CF7.pdf

:


Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Chuyển đổi số quốc gia?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 42
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 42
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 19280309