Xem với cỡ chữ  

Quyết định, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ 58-CT/TW Bộ Thông tin và Truyền thông: Về đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá


58-CT/TW
17/10/2000
Phạm Thế Duyệt

Về đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá

Bộ Thông tin và Truyền thông
Quyết định, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ
Ứng dụng công nghệ thông tin

: 847F90C8AA934923978599F95DA21131.doc

:


Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Chuyển đổi số quốc gia?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 60
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 60
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 19280362