Xem với cỡ chữ  

Văn bản hướng dẫn 553/ƯDCNTT-CSHTTT Cục tin học hóa: Văn bản hướng dẫn Khung báo cáo kết quả thực hiện triển khai, ứng dụng trên Mạng truyền số liệu chuyên dùng


553/ƯDCNTT-CSHTTT
30/07/2012
Phó Cục trưởng Lê Văn Điệu

Văn bản hướng dẫn Khung báo cáo kết quả thực hiện triển khai, ứng dụng trên Mạng truyền số liệu chuyên dùng

Cục tin học hóa
Văn bản hướng dẫn
Quản lý đầu tư CNTT

: A3036CA6FD1A41E68A2FEBB2505F47CE.rar

:


Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Chuyển đổi số quốc gia?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 45
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 45
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 20100658