Xem với cỡ chữ  

Văn bản hướng dẫn 553/ƯDCNTT-CSHTTT Cục Ứng dụng công nghệ thông tin: Về việc Khung báo cáo kết quả thực hiện triển khai, ứng dụng trên Mạng truyền số liệu chuyên dùng


553/ƯDCNTT-CSHTTT
30/07/2012
Cục Ứng dụng công nghệ thông tin

Về việc Khung báo cáo kết quả thực hiện triển khai, ứng dụng trên Mạng truyền số liệu chuyên dùng

Cục Ứng dụng công nghệ thông tin
Văn bản hướng dẫn
An toàn thông tin

: 962304F1FCC44B499D2DB56C3C88E1ED.PDF

:


Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Chuyển đổi số quốc gia?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 47
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 47
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 19356029