Xem với cỡ chữ  

Quyết định cấp Bộ, Ngành 521/QĐ-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông: Về việc giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị, cá nhân  thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông triển khai Đề án “Đưa Việt Nam  sớm trở thành nước mạnh về công nghệ thông tin và truyền thông”


521/QĐ-BTTTT
15/04/2011
Bộ trưởng Bộ TT&TT Lê Doãn Hợp

Về việc giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị, cá nhân 
thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông triển khai Đề án “Đưa Việt Nam 
sớm trở thành nước mạnh về công nghệ thông tin và truyền thông”

Bộ Thông tin và Truyền thông
Quyết định cấp Bộ, Ngành
Ứng dụng công nghệ thông tin

: 9146FEF99DFB4BD9A53B6220633EB080.doc

:


Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Chuyển đổi số quốc gia?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 38
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 38
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 19280112