Xem với cỡ chữ  

Văn bản hướng dẫn 512/BTTTT-ƯDCNTT Bộ Thông tin và Truyền thông: Hướng dẫn kỹ thuật liên thông giữa các hệ thống quản lý văn bản và điều hành trong cơ quan nhà nước


512/BTTTT-ƯDCNTT
20/02/2013
Cục trưởng Nguyễn Thành Phúc

Hướng dẫn kỹ thuật liên thông giữa các hệ thống quản lý văn bản và điều hành trong cơ quan nhà nước

Bộ Thông tin và Truyền thông
Văn bản hướng dẫn
An toàn thông tin

: 42403D75C39C4497A8DEE942EB2850A5.rar

:


Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Chuyển đổi số quốc gia?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 62
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 62
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 20100605