Xem với cỡ chữ  

Nghị định 47/2020/NĐ-CP Chính phủ: Quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước


47/2020/NĐ-CP
09/04/2020
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

Quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước

Chính phủ
Nghị định
Ứng dụng công nghệ thông tin

: 430C259632AE48B9812592FB5EBC64B5.pdf

:


Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Tin học hóa?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 45
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 45
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 16558265