Xem với cỡ chữ  

Quyết định, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ 43/2008/QĐ-TTg Thủ tướng: Phê duyệt kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước năm 2008


43/2008/QĐ-TTg
24/03/2008
Nguyễn Thiện Nhân

Phê duyệt kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước năm 2008

Thủ tướng
Quyết định, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ
Ứng dụng công nghệ thông tin

:

:


Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Chuyển đổi số quốc gia?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 46
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 46
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 20100482