Xem với cỡ chữ  

Pháp lệnh - Luật 38/2001/PL-UBTVQH10 Bộ Thông tin và Truyền thông: Pháp lệnh phí và lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH10 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội


38/2001/PL-UBTVQH10
28/08/2001
Nguyễn Văn An - Chủ tịch Quốc hội

Pháp lệnh phí và lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH10 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội

Bộ Thông tin và Truyền thông
Pháp lệnh - Luật
Quản lý đầu tư CNTT

: 126CAEA4AAC14E37B1575D66A21F2516.doc

:


Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Chuyển đổi số quốc gia?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 46
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 46
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 19356056