Xem với cỡ chữ  

Văn bản hướng dẫn 282/BTTTT-ƯDCNTT Bộ Thông tin và Truyền thông: Văn bản hướng dẫn các yêu cầu cơ bản về chức năng, tính năng kỹ thuật cho hệ thống quản lý thông tin tổng thể


282/BTTTT-ƯDCNTT
07/02/2012
Cục trưởng Nguyễn Thành Phúc

Văn bản hướng dẫn các yêu cầu cơ bản về chức năng, tính năng kỹ thuật cho hệ thống quản lý thông tin tổng thể

Bộ Thông tin và Truyền thông
Văn bản hướng dẫn
An toàn thông tin

: 8E263353205B4F1DB278EDCD6BDA38D5.doc

:


Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Chuyển đổi số quốc gia?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 37
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 37
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 19279961