Xem với cỡ chữ  

Văn bản hướng dẫn 2803/BTTTT-THH Bộ Thông tin và Truyền thông: Văn bản hướng dẫn kỹ thuật liên thông giữa các hệ thống quản lý văn bản và điều hành trong cơ quan nhà nước.


2803/BTTTT-THH
01/10/2014
Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng

Văn bản hướng dẫn kỹ thuật liên thông giữa các hệ thống quản lý văn bản và điều hành trong cơ quan nhà nước.

Bộ Thông tin và Truyền thông
Văn bản hướng dẫn
Ứng dụng công nghệ thông tin

: 8DDB792FBC46410CAF9E7DD80E542608.rar

:


Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Chuyển đổi số quốc gia?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 88
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 88
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 20102832