Xem với cỡ chữ  

Văn bản hướng dẫn 270 /BTTTT-ƯDCNTT Bộ Thông tin và Truyền thông: V/v hướng dẫn Mô hình thành phần chính quyền điện tử cấp tỉnh


270 /BTTTT-ƯDCNTT
06/02/2012
Cục trưởng Nguyễn Thành Phúc

V/v hướng dẫn Mô hình thành phần chính quyền điện tử cấp tỉnh

Bộ Thông tin và Truyền thông
Văn bản hướng dẫn
Ứng dụng công nghệ thông tin

: 04BCDA55F2CB46FBAB0E0DC6D207D048.doc

:


Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Chuyển đổi số quốc gia?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 86
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 86
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 19858100