Xem với cỡ chữ  

Văn bản hướng dẫn 269/BTTTT-ƯDCNTT Bộ Thông tin và Truyền thông: Về việc giải thích việc áp dụng các tiêu chuẩn kỹ thuật chính sử dụng cho hệ thống cổng thông tin điện tử và hệ thống thư điện tử


269/BTTTT-ƯDCNTT
06/02/2012
Cục trưởng Nguyễn Thành Phúc

Về việc giải thích việc áp dụng các tiêu chuẩn kỹ thuật chính sử dụng cho hệ thống cổng thông tin điện tử và hệ thống thư điện tử

Bộ Thông tin và Truyền thông
Văn bản hướng dẫn
An toàn thông tin

: 4AB6173B3DE54E28B2C91C57D13BCE1A.rar

:


Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Chuyển đổi số quốc gia?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 33
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 33
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 19279948