Xem với cỡ chữ  

Thông tư 25/2014/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông: Thông tư Quy định về triển khai các hệ thống thông tin có quy mô và phạm vi từ Trung ương đến địa phương


25/2014/TT-BTTTT
30/12/2014
Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son

Thông tư Quy định về triển khai các hệ thống thông tin có quy mô và phạm vi từ Trung ương đến địa phương

Bộ Thông tin và Truyền thông
Thông tư
Ứng dụng công nghệ thông tin

: A9AF36A46E784CDCA93E0A498D8CBACD.PDF

:


Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Chuyển đổi số quốc gia?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 55
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 55
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 19858317