Xem với cỡ chữ  

Thông tư 25/2009/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông: Ban hành chế độ báo cáo thống kê tổng hợp về hoạt động thông tin và truyền thông


25/2009/TT-BTTTT
24/07/2009
TT. Trần Đức Lai

Ban hành chế độ báo cáo thống kê tổng hợp về hoạt động thông tin và truyền thông

Bộ Thông tin và Truyền thông
Thông tư
Ứng dụng công nghệ thông tin

: AD1CB22383524BE5A2C4AB3EE3464CF2.PDF

:


Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Chuyển đổi số quốc gia?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 54
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 54
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 19280060