Xem với cỡ chữ  

Thông tư 24/2009/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông: Ban hành chế độ báo cáo thống kê cơ sở áp dụng đối với các hoạt động thông tin và truyền thông


24/2009/TT-BTTTT
23/07/2009
TT. Trần Đức Lai

Ban hành chế độ báo cáo thống kê cơ sở áp dụng đối với các hoạt động thông tin và truyền thông

Bộ Thông tin và Truyền thông
Thông tư
Ứng dụng công nghệ thông tin

: 6AFC614880F14FF2BA479F53D369AB24.PDF

:


Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Chuyển đổi số quốc gia?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 55
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 55
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 20100696