Xem với cỡ chữ  

Quyết định, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ 235/QĐ-TTG Thủ tướng: Phê duyệt Dự án tổng thể 'Ứng dụng và Phát triển phần mềm nguồn mở ở Việt Nam giai đoạn 2004-2008'


235/QĐ-TTG
02/03/2004
Phạm Gia Khiêm

Phê duyệt Dự án tổng thể 'Ứng dụng và Phát triển phần mềm nguồn mở ở Việt Nam giai đoạn 2004-2008'

Thủ tướng
Quyết định, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ
Ứng dụng công nghệ thông tin

:

:


Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Chuyển đổi số quốc gia?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 110
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 110
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 19280248