Xem với cỡ chữ  

Thông tư 23/2018/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông: Hướng dẫn thực hiện Chương trình mục tiêu Công nghệ thông tin đoạn đoạn 2016-2020


23/2018/TT-BTTTT
28/12/2018
Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng

Hướng dẫn thực hiện Chương trình mục tiêu Công nghệ thông tin đoạn đoạn 2016-2020

Bộ Thông tin và Truyền thông
Thông tư
Ứng dụng công nghệ thông tin

: 015E5008FE4A42F4BDE3475CA27C8E52.pdf

:


Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Chuyển đổi số quốc gia?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 41
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 41
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 20100713