Xem với cỡ chữ  

Thông tư 21/2010/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông: Thông tư Quy định về lập đề cương và dự toán chi tiết đối với hoạt động  ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước nhưng không yêu cầu phải lập dự án


21/2010/TT-BTTTT
08/09/2010
Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng

Thông tư Quy định về lập đề cương và dự toán chi tiết đối với hoạt động 
ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước nhưng không yêu cầu phải lập dự án

Bộ Thông tin và Truyền thông
Thông tư
Ứng dụng công nghệ thông tin

: 6E61518A9AC44508A29A3EFA9F296597.doc

:


Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Chuyển đổi số quốc gia?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 100
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 100
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 19280194