Xem với cỡ chữ  

Quyết định cấp Bộ, Ngành 20/2008/QĐ-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông: Quyết định Ban hành Danh mục tiêu chuẩn về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước


20/2008/QĐ-BTTTT
09/04/2008
Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng

Quyết định Ban hành Danh mục tiêu chuẩn về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước

Bộ Thông tin và Truyền thông
Quyết định cấp Bộ, Ngành
Ứng dụng công nghệ thông tin

:

:


Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Chuyển đổi số quốc gia?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 48
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 48
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 20100726