Xem với cỡ chữ  

Quyết định cấp Bộ, Ngành 20/2007/QĐ-BBCVT Bộ Bưu chính Viễn thông: Về việc ban hành Mẫu Quy chế chứng thực chữ ký số


20/2007/QĐ-BBCVT
19/06/2007
Bộ trưởng Bộ BCVT Đỗ Trung Tá

Về việc ban hành Mẫu Quy chế chứng thực chữ ký số

Bộ Bưu chính Viễn thông
Quyết định cấp Bộ, Ngành
Ứng dụng công nghệ thông tin

: B73D410204104DF6815C35A94E717833.doc

:


Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Chuyển đổi số quốc gia?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 78
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 78
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 19355767