Xem với cỡ chữ  

Quyết định cấp Bộ, Ngành 19/2008/QĐ-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông: Quyết định Ban hành "Quy định áp dụng tiêu chuẩn về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước"


19/2008/QĐ-BTTTT
09/04/2008
Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng

Quyết định Ban hành "Quy định áp dụng tiêu chuẩn về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước"

Bộ Thông tin và Truyền thông
Quyết định cấp Bộ, Ngành
Ứng dụng công nghệ thông tin

:

:


Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Chuyển đổi số quốc gia?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 37
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 37
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 20100638