Xem với cỡ chữ  

Văn bản hướng dẫn 1725/BTTTT-ƯDCNTT Bộ Thông tin và Truyền thông: Công văn Hướng dẫn các yêu cầu cơ bản về chức năng, tính năng kỹ thuật cho hệ thống một cửa điện tử


1725/BTTTT-ƯDCNTT
04/06/2010
Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng

Công văn Hướng dẫn các yêu cầu cơ bản về chức năng, tính năng kỹ thuật cho hệ thống một cửa điện tử

Bộ Thông tin và Truyền thông
Văn bản hướng dẫn
Ứng dụng công nghệ thông tin

: 5BB0B978B1F84A3482C279517E6B8F64.doc

:


Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Chuyển đổi số quốc gia?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 37
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 37
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 19280124