Xem với cỡ chữ  

Văn bản hướng dẫn 1654/BTTTT-ƯDCNTT Bộ Thông tin và Truyền thông: Hướng dẫn các yêu cầu cơ bản về chức năng, tính năng kỹ thuật cho các dự án dùng chung theo Quyết định số 43/2008/QĐ-TTg


1654/BTTTT-ƯDCNTT
27/05/2008
Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng

Hướng dẫn các yêu cầu cơ bản về chức năng, tính năng kỹ thuật cho các dự án dùng chung theo Quyết định số 43/2008/QĐ-TTg

Bộ Thông tin và Truyền thông
Văn bản hướng dẫn
An toàn thông tin

: 351F8E57AAFE429F9712CC139DBED9EE.doc

:


Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Chuyển đổi số quốc gia?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 41
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 41
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 20100713