Xem với cỡ chữ  

Quyết định cấp Bộ, Ngành 1601/QĐ-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông: Về việc Công bố Định mức lắp đặt phần cứng và cài đặt phần mềm trong ứng dụng công nghệ thông tin


1601/QĐ-BTTTT
03/10/2011
Thứ trưởng Trần Đức Lai

Về việc Công bố Định mức lắp đặt phần cứng và cài đặt phần mềm trong ứng dụng công nghệ thông tin

Bộ Thông tin và Truyền thông
Quyết định cấp Bộ, Ngành
Ứng dụng công nghệ thông tin

: 5959792697134861B224047A14FAAEC4.doc

:


Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Chuyển đổi số quốc gia?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 84
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 84
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 19858100