Xem với cỡ chữ  

Quyết định, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ 15/CT-TTg Thủ tướng: Chỉ thị về việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước


15/CT-TTg
22/05/2012
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng

Chỉ thị về việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước

Thủ tướng
Quyết định, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ
Ứng dụng công nghệ thông tin

: C0AC0A79045C4B268A1450320637F62D.rar

:


Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Chuyển đổi số quốc gia?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 49
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 49
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 19858190