Xem với cỡ chữ  

Phòng chống tham nhũng 158/2007/NĐ-CP Bộ Thông tin và Truyền thông: Nghị định quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức


158/2007/NĐ-CP
27/10/2007
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng

Nghị định quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức

Bộ Thông tin và Truyền thông
Phòng chống tham nhũng
An toàn thông tin

: A6E4426DEA45440990E69D0033A7FB1A.doc

:


Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Chuyển đổi số quốc gia?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 49
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 49
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 20100495