Xem với cỡ chữ  

Văn bản hướng dẫn 1485/BTTTT-ƯDCNTT Bộ Thông tin và Truyền thông: Mẫu Báo cáo hàng tháng tình hình ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước theo Công văn số 1485/BTTTT-ƯDCNTT ngày 22/5/2009 của Bộ Thông tin và Truyền thông


1485/BTTTT-ƯDCNTT
22/05/2009
Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng

Mẫu Báo cáo hàng tháng tình hình ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước theo Công văn số 1485/BTTTT-ƯDCNTT ngày 22/5/2009 của Bộ Thông tin và Truyền thông

Bộ Thông tin và Truyền thông
Văn bản hướng dẫn
Ứng dụng công nghệ thông tin

: 41FCCE05D7174EAFB4C7BC02EAECFAB0.doc

:


Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Chuyển đổi số quốc gia?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 64
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 64
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 20100605