Xem với cỡ chữ  

Văn bản hướng dẫn 1485/BTTTT-ƯDCNTT Bộ Thông tin và Truyền thông: Báo cáo hàng tháng tình hình ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước


1485/BTTTT-ƯDCNTT
22/05/2009
Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng

Báo cáo hàng tháng tình hình ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước

Bộ Thông tin và Truyền thông
Văn bản hướng dẫn
Ứng dụng công nghệ thông tin

: E1DF765B7C7F48A5AD02620AFAD8D70A.pdf

:


Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Chuyển đổi số quốc gia?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 38
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 38
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 20100658