Xem với cỡ chữ  

Văn bản hướng dẫn 1276/BTTTT-ƯDCNTT Bộ Thông tin và Truyền thông: Văn bản Hướng dẫn về các yêu cầu phi chức năng chung cho các hệ thống thông tin cung cấp dịch vụ công trực tuyến


1276/BTTTT-ƯDCNTT
06/05/2013
Thừa lệnh Bộ trưởng, Cục trưởng Nguyễn Thành Phúc

Văn bản Hướng dẫn về các yêu cầu phi chức năng chung cho các hệ thống thông tin cung cấp dịch vụ công trực tuyến

Bộ Thông tin và Truyền thông
Văn bản hướng dẫn
An toàn thông tin

: 4BE2DB7CC8A247B68AF4D1D6003FB716.rar

:


Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Chuyển đổi số quốc gia?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 35
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 35
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 20102726