Xem với cỡ chữ  

Văn bản hướng dẫn 125/BTTTT-ƯDCNTT Bộ Thông tin và Truyền thông: Văn bản hướng dẫn áp dụng bộ tiêu chí đánh giá hệ thống một cửa điện tử


125/BTTTT-ƯDCNTT
13/01/2012
Cục trưởng Nguyễn Thành Phúc

Văn bản hướng dẫn áp dụng bộ tiêu chí đánh giá hệ thống một cửa điện tử

Bộ Thông tin và Truyền thông
Văn bản hướng dẫn
Ứng dụng công nghệ thông tin

: 7E6555B960174A8F8DD72ACB001A2F5D.doc

:


Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Chuyển đổi số quốc gia?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 53
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 53
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 19858302