Xem với cỡ chữ  

Phòng chống tham nhũng 1228/QĐ-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông: Quyết định ban hành quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức Bộ Thông tin và Truyền thông


1228/QĐ-BTTTT
18/08/2008
Bộ trưởng Lê Doãn Hợp

Quyết định ban hành quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức Bộ Thông tin và Truyền thông

Bộ Thông tin và Truyền thông
Phòng chống tham nhũng
An toàn thông tin

: F2AF593041914078947B6EF5F07184EF.pdf

:


Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Chuyển đổi số quốc gia?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 60
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 60
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 20100590