Xem với cỡ chữ  

Pháp lệnh - Luật 104/2016/QH13 Quốc hội: Luật Tiếp cận thông tin


104/2016/QH13
06/04/2016
Nguyễn Thị Kim Ngân - Chủ tịch Quốc hội

Luật Tiếp cận thông tin

Quốc hội
Pháp lệnh - Luật
An toàn thông tin, An toàn thông tin

: 029D555BF57D44C695334DB9927EF364.pdf

:


Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Chuyển đổi số quốc gia?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 38
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 38
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 19817820