Xem với cỡ chữ  

Thông tư 08/2011/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 37/2009/TT-BTTTT  ngày 14 tháng 12 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định về hồ sơ và thủ tục liên quan đến cấp phép, đăng ký, công nhận các tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số


08/2011/TT-BTTTT
31/03/2011
Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 37/2009/TT-BTTTT 
ngày 14 tháng 12 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định về hồ sơ và thủ tục liên quan đến cấp phép, đăng ký, công nhận các tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số

Bộ Thông tin và Truyền thông
Thông tư
An toàn thông tin

: 2107EB5640774BFBB1F14B3D0B31A857.DOC

:


Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Chuyển đổi số quốc gia?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 44
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 44
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 19280039