Xem với cỡ chữ  

Quyết định cấp Bộ, Ngành 08/2007/QĐ-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông: Ban hành Danh mục các sản phẩm phần mềm mã nguồn mở đáp ứng được yêu cầu sử dụng trong các cơ quan, tổ chức nhà nước


08/2007/QĐ-BTTTT
24/12/2007
Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng

Ban hành Danh mục các sản phẩm phần mềm mã nguồn mở đáp ứng được yêu cầu sử dụng trong các cơ quan, tổ chức nhà nước

Bộ Thông tin và Truyền thông
Quyết định cấp Bộ, Ngành
Ứng dụng công nghệ thông tin

: 2493B4A8DB534F1F8F843A12FDAED1AD.doc

:


Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Chuyển đổi số quốc gia?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 56
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 56
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 20100431