Xem với cỡ chữ  

Quyết định cấp Bộ, Ngành 08/2005/QĐ-BBCVT Bộ Bưu chính Viễn thông: Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Ứng dụng CNTT


08/2005/QĐ-BBCVT
25/04/2005
Bộ trưởng Bộ BCVT Đỗ Trung Tá

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Ứng dụng CNTT

Bộ Bưu chính Viễn thông
Quyết định cấp Bộ, Ngành
Ứng dụng công nghệ thông tin

: A534C8F394E94D3D96CD94711621AAD2.doc

:


Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Chuyển đổi số quốc gia?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 67
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 67
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 19355830