Xem với cỡ chữ  

Thông tư 06/2015/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông: Thông tư Quy định Danh mục tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số


06/2015/TT-BTTTT
23/03/2015
Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son

Thông tư Quy định Danh mục tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số

Bộ Thông tin và Truyền thông
Thông tư
Quản lý đầu tư CNTT

: 2E4C7A7CC1DD4A2A880ADA7ED931408B.docx

:


Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Chuyển đổi số quốc gia?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 72
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 72
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 19858140