Xem với cỡ chữ  

Thông tư 03/2020/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông: Quy định về lập đề cương và dự toán chi tiết đối với hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng kinh phí chi thường thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước 


03/2020/TT-BTTTT
24/02/2020
Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng

Quy định về lập đề cương và dự toán chi tiết đối với hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng kinh phí chi thường thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước 

Bộ Thông tin và Truyền thông
Thông tư
Quản lý đầu tư CNTT

: A36CFE6598554FDC9F81DA6442309AC7.PDF

:


Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Chuyển đổi số quốc gia?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 26
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 26
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 20102663