Xem với cỡ chữ  

Thông tư 01/2011/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông: Thông tư Công bố Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước


01/2011/TT-BTTTT
04/01/2011
Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng

Thông tư Công bố Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước

Bộ Thông tin và Truyền thông
Thông tư
Ứng dụng công nghệ thông tin

: ABBE9ABC2FE94205B68CC7AD98571F7A.doc

:


Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Chuyển đổi số quốc gia?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 37
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 37
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 19280136