Vĩnh Phúc: Kết quả chỉ đạo điều hành năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của Ban chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử

23/07/2020

Theo Nghị quyết số 17/2019/NQ-CP của Chính phủ về chính phủ điện tử, năm 2019 tỉnh Vĩnh Phúc đã đạt được một số kết quả như sau:

Xem thêm

Việt Nam sẽ trở thành quốc gia số vào năm 2030

04/06/2020

“Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” vừa được phê duyệt, với tầm nhìn đến năm 2030 Việt Nam trở thành quốc gia số, ổn định và thịnh vượng, tiên phong thử nghiệm các công nghệ và mô hình mới.

Xem thêm

Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Tin học hóa?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 40
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 40
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 15352736