Vĩnh Long: Quy chế quản lý, sử dụng chứng thư số, chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng trong cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh

21/12/2020

Ngày 15 tháng 12 năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long đã ban hành Quyết định số 35/2020/QĐ-UBND ban hành Quy chế về quản lý, sử dụng chứng thư số, chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng trong cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Xem thêm

Bộ Thông tin và Truyền thông thông báo kết quả đánh giá chuyển đổi số cấp bộ, cấp tỉnh năm 2020 (DTI)

19/10/2021

Ngày 19/10/2021, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Hội Truyền thông số Việt Nam (VDCA) tổ chức Hội thảo công bố Báo cáo kết quả đánh giá chuyển đổi số cấp bộ, cấp tỉnh năm 2020...

Xem thêm
Xem thêm

Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Tin học hóa?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 62
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 62
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 17509160