Bộ Nội vụ: Ban hành Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số

19/12/2022

Ngày 01 tháng 12 năm 2022, Bộ Nội vụ có Quyết định số 988/QĐ-BNV về Ban hành Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số của Bộ Nội vụ.

Xem thêm

Chính phủ ban hành Nghị định số 42/2022/NĐ-CP Quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng

27/06/2022

Ngày 24 tháng 6 năm 2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 42/2022/NĐ-CP Quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng...

Xem thêm

Hướng dẫn một số nhiệm vụ quan trọng thúc đẩy triển khai chuyển đổi số năm 2022

25/03/2022

Đưa hoạt động của người dân, doanh nghiệp lên môi trường số và quan tâm, tập trung chỉ đạo triển khai 22 nhiệm vụ, giải pháp quan trọng trong năm 2022...

Xem thêm

Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Chuyển đổi số quốc gia?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 136
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 136
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 19816713