Bộ Thông tin và Truyền thông: Đôn đốc, hướng dẫn triển khai Thông tư số 32/2017/TT-BTTTT

Thực hiện Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước; Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về ứng dụng công nghệ thông tin và xây dựng Chính phủ điện tử,...

Cục Tin học hóa – Bộ Thông tin và Truyền thông: Hướng dẫn triển khai việc kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các HTTT (CV 209/THH-CSHTTT ngày 24/04/2018)

Cơ sở dữ liệu quốc gia đóng vai trò là nền tảng phát triển chính phủ điện tử qua việc cung cấp các dịch vụ khai thác dữ liệu cơ bản; tạo sự đổi mới căn bản về tổ chức, hoạt động của cơ quan nhà nước, phục vụ cải cách hành chính và đơn giản hóa thủ tục hành chính; góp phần tăng cường năng lực cạnh tranh quốc gia...

Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn xây dựng Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước năm 2018

Ngày 27/9/2017, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành văn bản số 3500/BTTTT-THH hướng dẫn các cơ quan nhà nước xây dựng Kế hoạch ứng dụng CNTT năm 2018. Căn cứ nội dung văn bản hướng dẫn, năm 2018 các Bộ, ngành, địa phương ưu tiên triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ sau:
 • Trang 1 trong 2
 • 1
 • 2
 • >
 • >>
Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Tin học hóa?Thống kê

THÔNG KÊ TRUY CẬP
 • Người trực tuyến Người trực tuyến
  • Khách Khách 24
  • Thành viên Thành viên 0
  • Tổng Tổng 24
  • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 10114300